Untitled 2

Thứ tự thực hiện bù trừ tiền thuế còn nợ Hải quan vào số tiền thuế được hoàn của doanh nghiệp

Trong công văn số 10724/BTC-TCT, Bộ Tài chính đã hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bù trừ số thuế giá trị gia tăng được cơ quan thuế giải quyết hoàn lại với số nợ thuế do cơ quan Hải quan quản lý theo thứ tự như sau: Tiền nợ thuế cưỡng chế (nợ quá hạn 90 ngày); Tiền nợ thuế quá hạn (nợ quá hạn chưa quá 90 ngày); Tiền phạt chậm nộp nợ quá hạn.

Công văn cũng có nội dung hướng dẫn cơ quan Thuế các cấp thực hiện các bước công việc tra cứu số liệu nợ của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Hải quan cũng như cách thức xử lý bù trừ số tiền thuế người nộp thuế được hoàn với số tiền thuế người nộp thuế đang còn nợ cơ quan Hải quan.

Việc giải quyết vướng mắc về việc xử lý số tiền thuế đã nộp về số tiền thuế nợ cơ quan Hải quan đã bù trừ với số tiền thuế được hoàn sau khi đã thực hiện hoàn thuế cũng được Bộ Tài chính dự liệu. Đặc biệt, trong trường hợp kết quả xác định lại là không nợ thuế Hải quan thì số thuế bị bù trừ được xem là nộp thừa.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 10724/BTC-TCT, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664