Untitled 2

Tư vấn Thủ tục Cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Thẻ giám viên định viên sở hữu công nghiệp của tôi đã bị hư hỏng nặng, không còn dùng được nữa. Nay tôi có nhu cầu muốn được cấp lại thẻ. Mong được Luật sư tư vân cho tôi cần phải thực hiện như thế nào để được cấp lại thẻ?
Luật sư trả lời: Xin chào Quý khách hàng! Tôi xin gửi tới Quý khách hàng một số thông tin về vấn đề này như sau:
* Căn cứ theo:
– Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
– Thông tư số 22/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Để được cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, cá nhân cần thực hiện như sau:
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Yêu cầu, điều kiện:
Điều kiện cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp:
– Thẻ giám định viên bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được;
– Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
* Trình tự thực hiện:
– Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
– Thẩm định hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại Thẻ giám định viên;
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối;
• Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp lại Thẻ giám định viên.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bản gốc/Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp;
+ Thẻ đã cấp (trừ trường hợp bị mất);
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;
+ 02 ảnh 3×4;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
* Lệ phí: Lệ phí cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: 200.000 đồng.
* Kết quả:
– Quyết định cấp lại/từ chối cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
– Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664