Untitled 2
quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vân tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vân tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Bộ Tài Chính vừa ban hành thông tư số 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vân tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường biển là điểm tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan. Đối với phương tiện vận tải đường hàng không quốc tế là trụ sở cơ quan hải quan tại cảng hàng không dân dụng quốc tế.

Đối với phương tiện vận tải đường sắt liên vận quốc tế là trụ sở cơ quan hải quan tại ga đường sắt liên vận quốc tế. Đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, trụ sở cơ quan hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa hoặc điểm kiểm tra chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan các nước láng giềng tại khu vực cửa khẩu đường bộ.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển, tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cơ quan hải quan có trách nhiệm cấp tài khoản thực hiện khai hải quan và gửi thông tin khai hải quan đối với tàu biển, tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phải thực hiện trước khi tàu đến cảng và trước khi tàu rời cảng theo thời hạn quy định tại Điều 69 Luật Hải quan.

Việc xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển, tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh được quyết định trước khi tàu đến cảng hoặc rời cảng trên cơ sở thông tin khai hải quan.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664