Untitled 2

Thủ tục khởi kiện tranh chấp do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng thương mại

Câu hỏi:

Công ty bên mình đang muốn khởi kiện một công ty đối tác vì không thanh toán hợp đồng đúng hạn Đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu thanh toán nhưng kết quả vẫn không có gì. Trụ sở Công ty mình ở Hà Nội nên mình muốn khởi kiện lên Tòa án TP. Hà Nội. Công ty Luật TNHH SB LAW có thể tư vấn cho bên mình biết về thủ tục và quy trình thực hiện như thế nào không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 quy định như sau:

“Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm phải có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền phạt vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 292 Luật Thương mại năm 2005 quy định, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng thực hiện các chế tài sau:

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

  1. Phạt vi phạm.
  2. Buộc bồi thường thiệt hại.
  3. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
  4. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
  5. Huỷ bỏ hợp đồng.
  6. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế”.

Trường hợp bên vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng; hoàn toàn do lỗi của bên bạn; xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận; Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng thì bên vi phạm được miễn trách nhiệm.

Thủ tục:

Trường hợp các bên không thỏa thuận được và dẫn đến tranh chấp thì có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân hoặc Trọng tài thương mại để được giải quyết.

Nếu trong hợp đồng không có điều khoản trọng tài thì công ty bạn có thể thực hiện việc khởi kiện ra Tòa án.

Đơn khởi kiện có thể được nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

Tòa án có thẩm quyền giải quyết là tòa án nơi bị đơn có trụ sở chính.

Trường hợp công ty bạn muốn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, theo quy định tại Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, tòa án nhân dân thành phố cấp tỉnh chỉ thụ lý các tranh chấp kinh doanh, thương mại:

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này; …”.

Theo các quy định trên, trong trường hợp của bạn, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã là tòa án có thẩm quyền thụ lý.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây (Điều 191):

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Khoản 1 Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí”.

Tòa án sẽ thụ lý đơn khởi kiện khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664