Untitled 2

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn cho công ty mới thành lập năm 2018

Câu hỏi: Tôi là Thủy, ở Hải Phòng. Công ty tôi mới thành lập đầu năm 2018 dưới hình thức công ty TNHH, hiện nay tôi muốn thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa rõ phải thực hiện ra sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

 Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu …”.

– Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

– Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Như vậy, để sử dụng được hóa đơn thì trước hết các doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp chậm nhất 02 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Nếu công ty bạn có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu công ty bạn có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn gồm có:

– Giấy Thông báo phát hành hóa đơn (theo mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC)

– Hóa đơn mẫu (do nhà in cung cấp)

– Quyết định được sử dụng hóa đơn đặt in do Cơ quan thuế cấp.

Hiện nay, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn qua phần mềm HTKK và trang web: nhantokhai.gdt.gov.vn.

Các trường hợp thông báo phát hành hóa đơn chậm, sai, không thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

kqsx

Thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng

Câu hỏi: Tôi là Hân, ở Hà Nội. Hôm qua tôi may mắn trúng thưởng …

Chat Zalo: 0904340664