Untitled 2
bảo hiểm ý tế

Thực hiện chính sách BHXH và BHYT

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT.

BHXH và BHYT là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Thực tế trong những năm qua số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm; lương hưu của người lao động dần được cải thiện, bảo hiểm thất nghiệp tích cực hỗ trợ người lao động đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cải thiện, chi phí người dân tự trả trong chăm sóc sức khỏe được giảm dần.

Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế như: số người tham gia bảo hiểm còn thấp, mới chỉ có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH, khoảng 71% dân số tham gia BHYT; tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp. Quỹ BHXH, quỹ hưu trí có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia BHYT đạt 75% dân số, số người tham gia BHXH đạt chỉ tiêu 50% lực lượng lao động, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT. Bên cạnh đó huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động để học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua bảo hiểm y tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664