Untitled 2
Khoản tiền lãi gửi

Thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản lãi tiền gửi

Tổng cục thuế vừa có văn bản hướng dẫn về khoản lãi tiền gửi tính vào thu nhập khác và khoản lãi tiền gửi bù trừ vào chi phí lãi vay để vốn hóa.

Khoản lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời các khoản vốn vay liên quan đến việc có tài sản dở dang thì được bù trừ vào chi phí lãi vay phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Khoản chi phí lãi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng được vốn hóa vào giá trị đầu tư của công trình.

Khoản lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động đầu tư khoản vốn góp thì phải tính vào thu nhập khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664