Untitled 2

Trình tự thủ tục và xử ký tài chính đối với các hoạt động của doanh nghiệp

Ngày 10/5/2006 Bộ Tài chính ban hành thông tư 38/2006/TT-BTC Hướng dẫn trình tự thủ tục và xử ký tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp, gồm các hoạt động nổi bật sau:

– Đối với các hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân với Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo nguyên tắc thoả thuận

– Hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản tồn đọng theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ

– Các hoạt động bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004.

Các bạn có thể download Thông tư 38/2006/TT-BTC tại đây: 38_2006_TT-BTC_26967

Xem thêm video về Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15 – 17% của Luật sư SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664