Untitled 2
luật lao động

Trong quá trình xử lý kỷ luật lao động mà người lao động bất hợp tác

Doanh nghiệp hỏi: Nếu trong quá trình xử lý kỷ luật lao động mà người lao động bất hợp tác, mặc dù người lao động có hành vi vi phạm nhưng không ký vào Biên bản sự việc xảy ra và cả Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động thì giải quyết như thế nào?

Luật sư trả lời: Biên bản sự việc xảy ra là một trong những tài liệu có liên quan trong Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động.

Theo quy định về mục này thì không bắt buộc phải có văn bản này trong Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động và cũng không thấy có quy định bắt buộc phải có việc ký nhận của người vi phạm.

Biên bản sự việc xảy ra được hiểu là việc ghi nhận lại sự việc khi có hành vi vi phạm và các vấn đề liên quan như thiệt hại, trách nhiệm của người liên quan…

Nhưng để là cở sở và căn cứ  xử lý kỷ luật và xác định trách nhiệm của người lao động vi phạm cũng như người liên quan nếu có thì Biên bản này được lập phải có xác nhận của những người có mặt và những người liên quan.

Còn việc chứng minh có lỗi hay không có lỗi và trách nhiệm của người lao động như thế nào sẽ được làm rõ ở Phiên họp xử lý kỷ luật lao động chứ không phải chỉ sự việc được ghi nhận ở Biên bản sự việc xảy ra.

Đối với Biên bản họp xử lý lao động thì bắt buộc phải lập khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động theo mẫu biểu mà Bộ lao động thương binh và xã hội xây dựng ban hành theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003.

Sau khi tiến hành việc xử lý kỷ luật theo đúng quy định tại phiên họp xử lý kỷ luật thì những người tham gia ký vào Biên bản họp xử lý kỷ luật.

Nếu người lao động vi phạm mà không ký vào Biên bản thì những người tham gia khác vẫn ký vào Biên bản và Biên bản này vẫn có gia trị pháp lý.

Mọi người tham gia cùng xác nhận việc người lao động vi phạm kỷ luật có tham gia phiên họp nhưng không ký vào Biên bản phiên họp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664