Untitled 2

Giá trị phá lý của Quyết định xử lý kỷ luật lao động.

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động thì chỉ có 3 hình thức xử lý kỷ luật lao động đó là:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Vì vậy khi bên sử dụng lao động đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về xử lý kỷ luật thì Quyết định xử lý kỷ luật đó có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với người lao động.

Người lao động nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại, khởi kiện theo các quy định chứ không thể không thi hành quyết định. Bên sử dụng lao động có đầy đủ quyền năng thực thi quyết định thi hành kỷ luật cho dù không muốn thi hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664