Untitled 2
Biên bản sự việc vi phạm

Biên bản sự việc vi phạm của người lao động.

Khi người lao động vi phạm, người sử dụng lao động cần lập biên bản về sự việc vi phạm với các nội dung sau:

–          Địa điểm xảy ra vi phạm

–          Thành phần có mặt

–          Sự việc xảy ra.

–          Những người liên quan.

–          Mức độ thiệt hai ( nếu có)

–          Lỗi của người lao động căn cứ vào Nội quy lao động

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664