Untitled 2

Từ 2014 Doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu trở lên phải thanh toán qua ngân hàng

Ngày 28/6/2013, Tổng cục thuế có Công văn số 8355/BTC – TCT về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế của Bộ tài chính.

Ngày 22/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành một số Điều của của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế.

Nghị định 92/2013/NĐ-CP, của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng hợp những văn bản pháp lý nêu trên, Quy định mới về thuế gồm những điểm quan trọng sau:

Thứ nhất: Doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu trở lên không thanh toán qua ngân hàng không được tính vào chi phí tính thuế, kể cả hóa đơn trực tiếp từ 01/01/2014.

Thứ hai: Doanh nghiệp mới mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 08-MST trong vòng 10 ngày từ 01/01/2014.

Thứ ba: Khai thuế GTGT theo tháng sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 trên 20 tỷ hoặc các doanh nghiệp thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm 2012 hoặc doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013.

Thứ tư:  Về khai thuế GTGT theo quý:

Áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng (thành lập từ tháng 01/2012 trở về trước) có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng.

Nếu các doanh nghiệp chưa đủ 12 tháng thì hoạt động đủ 12 tháng, sau đó năm dương lịch kế tiếp sẽ khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thuế môn bài

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp áp dụng thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết mức thuế môn bài áp …

Chat Zalo: 0904340664