Untitled 2

Tư vấn hợp đồng quốc tế cho ngân hàng liên doanh

Câu hỏi: Chúng tôi là một ngân hàng thương mại liên doanh, đang cần tìm đối tác pháp lý cung cấp dịch vụ rà soát hợp đồng với một công ty nước ngoài về việc cung cấp thẻ ngân hàng, hợp đồng tiếng Anh và có số lượng là 80 trang, đề nghị SBLAW báo giá.

Trả lời: Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý ngân hàng (sau đây được gọi làKhách hàng”) đã quan tâm tới dịch vụ của SB Law.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để rà soát và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng liên quan đến thẻ thanh toán ngân hàng với đối tác nước ngoài (sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC:

  • Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:
  • Rà soát các điều khoản và điều kiện của dự thảo Hợp đồng giữa Khách hàng với đối tác nước ngoài;
  • Đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về các điều khoản và điều kiện của dự thảo Hợp đồng;
  • Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để đưa ra bản dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.
  • Thời gian và các bước thực hiện:
  • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục dưới đây, SB Law sẽ tiến hành rà soát các điều khoản và điều kiện của dự thảo Hợp đồng và gửi qua email cho Khách hàng ý kiến tư vấn pháp lý về các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.
  • Khách Hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến tư vấn pháp lý của SB Law.
  • SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng và gửi lại cho Khách hàng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.
  • Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với dự thảo Hợp đồng tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 2 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 1.2 này.
  • Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.

Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2.PHÍ DỊCH VỤ:

2.1.Phí Dịch vụ của SB Law là:

Phí rà soát và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý cho dự thảo Hợp đồng là: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu Đồng Việt Nam);

Phí Sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với dự thảo Hợp đồng là: 3.300.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam một giờ làm việc).

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Phí dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

2.2Phí Dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

a) Ngay sau khi SB Law và Khách hàng đã ký Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 50% Phí Dịch vụ nêu tại Mục 4.1 ở trên.

b) Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ còn lại, Thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có) ngay sau khi SB Law hoàn thành công việc theo Mục 3.

2.3.      Phương thức thanh toán:

Bằng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Tên chủ Tài khoản:     CÔNG TY LUẬT TNHH S&B

Số tài khoản:        22210000650712       

Tại:                        Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ:                Chi nhánh Thanh Xuân, Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Swift Code:          BIDVVNVX

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664