Tư vấn Luật Lao động

0
183

Con người là một yếu tố cốt lõi làm lên thành công cho tổ chức, doanh nghiệp. Quản trị nhân lực hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải luôn bám sát các cập nhật trong pháp luật lao động, điều tiết mối quan hệ với nhân viên đồng thời chiêu mộ được nhân tài trên toàn thế giới.
Ưu tiên hàng đầu của SB Law là cầu nối giúp các nhà quản lý hình thành các chiến lược linh hoạt mà dài hạn về điều kiện việc làm, quan hệ nhân viên-quản lý; duy trì mối quan hệ tích cực tại nơi làm việc thông qua việc đảm bảo quyền lợi người lao động, chính sách phát triển và ngăn ngừng các vấn đề phát sinh như chấm dứt quan hệ lao động và tái cấu trúc nhân sự.
Các luật sư trong lĩnh vực Lao động của SB Law với kinh nghiệm chuyên sâu và kiến thức thực tế đã và đang tư vấn khách hàng những vấn đề pháp lý quan trọng về tiền lương, thời giờ, phúc lợi lao động; hướng dẫn và phát triển các chính sách, thủ tục và sổ tay chuyên biệt cho lĩnh vực của tổ chức; cập nhật các quy định mới về luật Lao động tới doanh nghiệp. Khi xảy ra tranh chấp lao động, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng xử lý nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu tranh tụng trước cơ quan giải quyết có thẩm quyền.
Chúng tôi đã đại diện cho các cấp quản lý của từ doanh nghiệp khởi nghiệp đến tập đoàn đa quốc gia; các tổ chức công đoàn và phi công đoàn tại Việt Nam và trên thế giới.
Hoạt động tư vấn của chúng tôi bao gồm như không giới hạn ở các lĩnh vực trọng tâm sau:
-Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động;
-Tư vấn quản lý quan hệ lao động;
-Tư vấn chấm dứt và giải quyết tranh chấp lao động;
-Tư vấn về các chế độ, chính sách lao động;
-Tư vấn về lao động nước ngoài tại Việt Nam;
-Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động