Untitled 2
Tư vấn thừa kế đất đai
Tư vấn thừa kế đất đai

Tư vấn luật thừa kế đất đai

Câu hỏi: Trước kia bố mẹ tôi lấy nhau một thời gian có mua được một mảnh đất và xây lên ngôi nhà cấp 4. Một thời gian sau nảy sinh mâu thuẫn nên bố mẹ tôi ly hôn. Tòa án chia quyền sử dụng căn nhà cho bố tôi và tôi ở với bố. Một thời gian sau thì bố tôi mất. Mảnh đất của bố tôi để lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nay tôi đã 20 tuổi, tôi có lên UBND làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đất cho tôi, họ nói tôi phải đóng phí 50% giá trị mảnh đất.

Vậy thưa văn phòng luật sư, trong trường hợp của tôi tôi phải đóng khoảng bao nhiêu để được cấp giấy ạ.

Luật sư trả lời: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì mức lệ phí đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

“+Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:

* Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

* Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

* Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

+ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh”.

Như vậy trong trường hợp của bạn, bạn chỉ phải nộp tối đa 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới. Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị các khoản tiền phải nộp khác như:

  • Tiền sử dụng đất: Nếu quyền sử dụng đất của gia đình bạn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì bạn không phải đóng tiền sử dụng đất.
  • Lệ phí trước bạ: 0,5% theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664