Untitled 2

Tư vấn luật về hợp đồng và đăng ký hoạt động nhượng quyền.

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn về hợp đồng và đăng ký franchise cho công ty chúng tôi, một công ty tại Việt Nam muốn nhận nhượng quyền từ nước ngoài.

Luật sư trả lời: SBLAW có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn franchise và sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau:

 I . CÁC CÔNG VIỆC LUẬT SƯ THỰC HIÊN

 1.Rà soát lại nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại giữa CÔNG TY NƯỚC NGOÀI và ĐỐI TÁC VIỆT NAM, cụ thể gồm:

 • Rà soát, phân tích và đánh giá các điều khoản hợp đồng;
 • Dự liệu các rủi ro pháp lý ĐỐI TÁC VIỆT NAM có thể gặp phải;
 • Đưa ra kiến nghị và đề xuất trên cơ sở yêu cầu của ĐỐI TÁC VIỆT NAM đối với các điều khoản khách hàng có thể thương lượng;

2.Soạn thảo, tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa ĐỐI TÁC VIỆT NAM và đối tác đầu tư, cụ thể gồm:

 • Tư vấn, đánh giá, đề xuất đối với nội dung hợp đồng đối tác đầu tư có lợi nhất có thể trên cơ sở đề xuất của ĐỐI TÁC VIỆT NAM;
 • Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh cho ĐỐI TÁC VIỆT NAM trên cơ sở tư vấn nêu trên

3. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, cụ thể gồm:

 • Chuẩn bị/hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và tài liệu cho đối tác nhượng quyền thương mại của ĐỐI TÁC VIỆT NAM theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký tại Bộ Công Thương và cập nhật tình trạng;
 • Nhận kết quả đăng ký và chuyển lại cho ĐỐI TÁC VIỆT NAM

4.Đăng ký hợp động chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam tại Cục sở hữu trí tuệ, cụ thể gồm:

 • Soạn hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
 • Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ và cập nhật tình trạng

 

II.THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU VÀ THỜI HẠN.

1.Đối với các công việc tại khoản 1 và 2 và mục I:

1.1. ĐỐI TÁC VIỆT NAM có nghĩa vụ cung cấp các yêu cầu, kiến nghị, đề xuất và tất cả các tài liệu mà SBLAW và ĐỐI TÁC VIỆT NAM nhận thấy là cần thiết để thực hiện việc rà soát, soạn thảo hợp đồng theo các công việc này.

1.2. SBLAW có nghĩa vụ gửi lại bản tư vấn pháp lý lần một đối với hợp đồng nhượng quyền thương mại sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ tất các các tài liệu yêu cầu.

SBLAW có nghĩa vụ gửi lại bản tư vấn pháp lý lần một đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh sau 04 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ tất các các tài liệu yêu cầu, tùy theo thời điểm nào là muộn hơn.

SBLAW có nghĩa vụ gửi lại bản tư vấn pháp lý tiếp theo sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ các yêu cầu và phản hồi của ĐỐI TÁC VIỆT NAM đối với bản tư vấn pháp lý ngay trước đó.

2.Đối với các công việc tại khoản 3 mục I:

2.1. ĐỐI TÁC VIỆT NAM có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu ban đầu phục vụ việc đăng ký nhượng quyền thương mại (SBLAW sẽ tư vấn cụ thể và hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tài liệu này; đồng thời sẽ hoàn thiện theo quy định của pháp luật Việt Nam sau khi nhận được các tài liệu), gồm:

 • Giấy ủy quyền của Bên nhượng quyền cần phải được ký, đóng dấu và chứng thực chữ ký; đồng thời phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài
 • Đơn đề nghị đăng ký nhượng quyền thương mại (tiếng Việt), bên nhượng quyền cần phải ký, đóng dấu và chứng thực chữ ký; đồng thời phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài;
 • Bản giới thiệu nhượng quyền thương mại (tiếng Việt), bên nhượng quyền phải ký, đóng dấu và công chứng chữ ký; đồng thời phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài;
 • Bản sao báo cáo tài chính được kiểm toán của Bên nhượng quyền thương mại trong 01 năm gần nhất phải được sao y/chứng thực bản sao; đồng thời phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương có nội dung ghi nhận việc thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài của bên nhượng quyền cần được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SBLAW sẽ hỗ trợ để lấy văn bản này từ Cục sở hữu trí tuệ);
 • Thư chấp thuận cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp bên nhượng quyền là đơn vị nhượng quyền thứ cấp) cần được ký, đóng dấu và công chứng chữ ký; đồng thời phải hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài;

2.2. Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu thỏa mãn yêu cầu trên, SBLAW sẽ hoàn thiện tài liệu theo quy định của pháp luật trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu. Trong trường hợp phải sửa đổi, bổ sung tài liệu mà không phải do lỗi của SBLAW, SBLAW sẽ hoàn thiện tài liệu theo quy định của pháp luật trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung đó.

Hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại sẽ được nộp lên Bộ công thương trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tất cả tài liệu được SBLAW hoàn thiện theo quy định của pháp luật.

3.Đối với công việc tại khoản 4 mục I.

3.1. ĐỐI TÁC VIỆT NAM có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu phục vụ việc đăng ký chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo mẫu mà SBLAW tư vấn chuẩn bị các tài liệu này, gồm:

03 giấy ủy quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký tên và đóng dấu (sẽ cung cấp sau khi nhận được thanh toán đợt 1)

03 giấy ủy quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký tên và đóng dấu (sẽ cung cấp sau khi nhận được thanh toán đợt 1)

03 hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu được ký tên và đóng dẩu bởi cả hai bên (sẽ cung cấp sau khi nhận được thanh toán đợt 1)

3.2. SBLAW có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn đăng ký chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tất cả các tài liệu nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664