Untitled 2

Tài sản của công ty khi thành lập

Câu hỏi: Nếu thành lập công ty, em cần liệt kê các tài sản: hệ thống web, database, Tài khoản

 online…Và coi đó là tài sản sở hữu của công ty phải không ạ? 

Trả lời: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, các thành viên của công ty có thể góp vốn thành lập công ty.

Vốn của công ty có thể là tiền, quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác hợp pháp. Nếu bạn góp vốn bằng hệ thống web, database, tài khoản online thì cần định giá trước khi đưa tài sản này vào công ty.

Khi đã chuyển tài khoản này vào công ty thì tài sản này không còn là tài sản cá nhân của bạn nữa, đây là tài sản của công ty và có thể được định giá khi cần tang vốn, bán cổ phần ra bên ngoài.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664