Untitled 2
Công ty cổ phần

Tư vấn pháp luật về việc chia cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, thành lập tại TP Hồ Chí Minh, số vốn điều lệ được đăng ký là 21,600,000,000 VNĐ (Hai mươi mốt tỷ sáu trăm triệu Việt Nam Đồng) tương đương với 2,160,000 Cổ phần. Trong đó, tổng số cổ phần đăng ký mua cho đến thời điểm lập sổ cổ đông là 2,061, 158 cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán là 240,000 cổ phần.

Tại thời điểm hiện nay, Công ty chúng tôi đang có dự định tiến hành chia cổ phiếu quỹ cho thành viên ban điều hành với nguồn lấy từ các cổ phần do các cổ đông đã đăng ký mua nhưng không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán và thưởng cho nhân viên trên cơ sở trích nguồn lợi nhuận sau thuế.

Vậy SBLAW có thể đưa ra mức báo giá để tư vấn?

Luật sư trả lời: Về vấn đề mà doanh nghiệp nêu, chúng tôi tư vấn như sau:

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở các tài liệu và thông tin mà Quý Công ty cung cấp chúng tôi hiểu Quý  Khách hàng đã muốn thực hiện việc chia Cổ phiếu quỹ cho các thành viên điều hành Công ty và chia quỹ khen thưởng cho nhân viên Công ty. Tại văn bản này, chúng tôi mô tả chính thức các công việc chúng tôi có thể thực hiện được cho Quý Công ty:

1.1.Tư vấn chính thức bằng văn bản

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa Quý Công ty và SBLaw có hiệu lực, chúng tôi sẽ gửi đến Quý Công ty Văn bản tư vấn pháp lý về chia Cổ phiếu quỹ của thành viên điều hành Công ty và chia quỹ khen thưởng cho nhân viên.

Văn bản tư vấn sẽ được trình bày theo cấu trúc rõ ràng để làm rõ các nội dung về trình tự, thủ tục và thẩm quyền trong việc chia Cổ phiếu quỹ cho các thành viên điều hành theo quy định pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty.

Tư vấn về việc lập quỹ khen thưởng và thực hiện việc chia quỹ khen thưởng cho nhân viên của Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế Công ty ( nếu có).

Sau khi Quý Công ty thống nhất về Giải pháp mà chúng tôi sẽ đề xuất chi tiết trong Văn bản tư vấn, Quý Công ty có thể sử dụng dịch vụ thứ hai của chúng tôi như nêu dưới đây:

1.2.Hỗ trợ Quý Công ty thực hiện việc xây dựng các quy chế phân phối và sử dụng các quỹ cũng như việc hạch toán việc chia Cổ phiếu quỹ

2.PHÍ DỊCH VỤ

2.1.    Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điểm 1 của Đề xuất dịch vụ này như sau:

  • Phí soạn thảo văn bản ý kiến tư vấn pháp luật và 03 giờ làm việc để giải trình, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến các nội dung trình bày trong ý kiến tư vấn pháp luật: 30,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). Phí nói trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Phí hỗ trợ soạn thảo quy chế phân phối và sử dụng quỹ, bao gồm 03 giờ làm việc để giải trình, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của Quý Khách hàng và sửa đổi, cập nhật nội dung văn bản theo ý kiến của Khách hàng: 20,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng). Phí nói trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • Trong trường hợp Khách hàng sử dụng vượt quá 03 giờ làm việc như nêu trên đây, phí dịch vụ cho mỗi giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo thời gian làm việc thực tế của Luật sư, cụ thể như sau:
  1. Phí dịch vụ theo giờ trong trường hợp luật sư làm việc trực tiếp với Khách hàng hoặc bất cứ bên thứ ba nào do nhu cầu công việc là: 3,500,000 VNĐ/giờ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng một giờ làm việc). Thuế Giá trị gia tăng là: 350,000 VNĐ/giờ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi nghìn đồng một giờ làm việc). Phí dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 3,850,000 VNĐ/giờ (Bằng chữ: Ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng một giờ làm việc).
  2. Phí dịch vụ theo giờ trong trường hợp dự thảo văn bản, đưa ra ý kiến tư vấn là: 2,000,000 VNĐ/giờ (Bằng chữ: Hai triệu đồng một giờ làm việc). Thuế giá trị gia tăng là: 200,000 VNĐ/giờ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một giờ). Phí dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 2,200,000 VNĐ/giờ (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm nghìn đồng một giờ làm việc).

2.2.    Phí dịch vụ tư vấn pháp luật sẽ được thanh toán theo tiến độ như sau:

–        Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 65% tổng phí dịch vụ.

–        35% tổng phí dịch vụ còn lại, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 03 ngày làm việc sau khi SBLaw gửi Bản dự thảo văn bản tư vấn lần 01.

–        Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SBLaw khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của S&B Law. S&B Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

 

3. XÁC NHẬN ĐỒNG Ý

Nếu đồng ý các điều khoản của Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này, Quý Khách hàng vui lòng ký vào thư đính kèm bên dưới và gửi lại cho chúng tôi. Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này sẽ có hiệu lực nếu được xác nhận và đồng ý trong vòng 45 ngày kể từ ngày gửi Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật.

Một lần nữa, S&B Law xin gửi đến Quý Khách hàng lời cảm ơn và lời chào trân trọng. Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xác nhận sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật

Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của Bản đề xuất dịch vụ pháp lý số ___2014/GAPIT-S&B/TVPL/DTC ngày 18 tháng 7 năm 2014 của  Công ty Luật TNHH S&B Law. Tôi đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thay mặt Công ty xác nhận sử dụng dịch vụ đã nêu trong bản Đề xuất này.

Chữ ký: ……………………………………………

Họ và Tên:

Chức vụ:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trách nhiệm pháp lý khi vứt chất bẩn vào nhà người khác ?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp …

Chat Zalo: 0904340664