Untitled 2
luật xử lý vi phạm

Tư vấn thủ tục xử lý vi phạm và giám định sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích

SBLAW sẽ thay mặt khách hàng tiến hành xử lý vi phạm và giám định sở hữu công nghiệp đối với giải pháp hữu ích bị vi phạm.

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  • Tư vấn thủ tục xử lý vi phạm, giám định sở hữu công nghiệp;
  • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để nôp giám định sở hữu công nghiệp;
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nộp và theo dõi tình trạng đơn đề nghị giám định sở hữu công nghiệp tại Viện khoa học sở hữu trí tuệ;
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Viện khoa học sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận kết quả giám định và bàn giao cho KHÁCH HÀNG;
  • Tư vấn về cách thức, biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Giải pháp hữu ích;
  • Gửi thư cảnh báo bên xâm phạm;
  • Soạn thảo, chuẩn bị tài liệu và nộp đơn đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
  • Thông báo kết quả xử lý.

II. CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TT

Nội dung công việc

Phí dịch vụ

1.

Phí nộp đơn giám định sở hữu công nghiệp

7.500.000

2

Phí gửi thư cảnh báo

5.000.000

3

Phí nộp đơn đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Giải pháp hữu ích

20.000.000

 

Dự tổng

32.500.000

 

5% VAT

1.625.000

 

CỘNG:

34.125.000

                                   (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn)

III. THỜI HẠN THANH TOÁN

Lần thanh toán

Giá trị thanh toán

Thời điểm thanh toán

Số tiền thanh toán (VND, đã có VAT)

Lần 1

Phí nộp đơn giám định sở hữu công nghiệp Ngay sau khi ký Hợp đồng

7.875.000

Lần 2

Phí gửi thư cảnh báo Sau khi nhận được báo cáo kết quả giám định và Khách hàng đồng ý với biện pháp này

5.250.000

Lần 3

Phí yêu cầu cơ quan nhà nước xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Sau khi khách hàng lựa chọn biện pháp này

21.000.000

IV. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–         Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SBLaw soạn thảo).

–         Bản sao có chứng thực Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

–         Thông tin về bên vi phạm (tên, địa chỉ);

–         Chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm.

–         Các tài liệu, thông tin khác mà Khách hàng thấy là cần thiết cho vụ việc.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664