Untitled 2

Tư vấn tiêu chí phân hạng chung cư

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội, tôi là chủ đầu tư của một dự án chung cư. Hiện nay tôi muốn làm thủ tục để xếp hạng chung cư của tôi để có thể giao bán với giá hợp lý và sớm thu hồi vốn. Do chung cư chưa bầu được ban quản trị nên tôi muốn tự làm thủ tục này. Mong quý công ty tư vấn giúp tôi về việc phân hạng chung cư, có các tiêu chí và phân hạng chung cư như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mỗi chung cư sau khi tiến hành xây dựng, hoàn thiện đều phải tiến hành phân hạng, đồng thời, do chung cư của anh hiện tại chưa có bạn quản trị nên là chủ dự án nên công ty anh phải làm hồ sơ để hoàn thiện việc xếp hạng chung cư của mình. Tiêu chí phân hạng chung cư theo Điều 5 Thông tư 31/2016/TT-BXD về tiêu chí phân hạng nhà chung cư như sau:

“Việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 04 nhóm tiêu chí sau đây:

1. Nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc.

2. Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật.

3. Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội.

4. Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành”.

Tuỳ thuộc vào việc đáp ứng được các tiêu chí của chung cư hay không mà chung cư được chi thành các hạng khác nhau theo Điều 6 Thông tư 31/2016/TT-BXD về Phân hạng nhà chung cư:

“Nhà chung cư được phân thành 03 hạng như sau:

1. Hạng A: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hạng B: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.

Tuy nhiên, việc phân hạng chung cư thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước nhưng trách nhiệm nộp đơn xin phép cấp hạng cho chung cư lại thuộc về chủ sở hữu, ban quản trị của chung cư vì thế công ty anh cần chuẩn bị các giấy tờ sau để hoàn thiện hồ sơ:

Điều 7 Thông tư 31/2016/TT-BXD có quy định Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư bao gồm:

“1. Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng nhà chung cư (đối với nhà chung cư thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng).

3. Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản chấp thuận tổng mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bản sao có chứng thực văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản vẽ thiết kế cơ sở nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

6. Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

 Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan thực hiện phân cấp sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hồ sơ và khảo sát thực tế nhằm xác minh các thông tin trong hồ sơ. Sau khi có đánh giá sẽ tiến hành công bố phân cấp cho chung cư”.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664