Untitled 2

Tư vấn trợ cấp thôi việc cho công nhân, viên chức quốc phòng

Câu hỏi: Công ty mình là công ty đặc thù của nhà nước. Có nhân viên A tuyển dụng tháng 10/2012 (được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ). Đến T7/2016 nhân viên A được tuyển công nhân viên quốc phòng (thuộc biên chế nhà nước) (Công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp). Đến T7/2017 nhân viên A làm đơn xin thôi việc hợp lệ. Xin hỏi: Nhân viên A có được nhận trợ cấp thất nghiệp từ T7/2016 đến T7/2017 hay không?

Luật sư tư vấn:

Thay mặt SB Law trân trọng cảm ơn bạn đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn pháp luật của công ty. Liên quan đến nội dung câu hỏi của bạn, SB Law gửi lại bạn ý kiến tư vấn như sau:

Khoản 3 điều 41 Luật quân nhân chuyên nghiệp Công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 quy đinh khi công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc:

a) Được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật;

b) Khi thôi việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

c) Được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều này

d) Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức

Về trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động 2012, như sau:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc”.

Như vậy, trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017, công ty bạn không đóng BHTN cho nhân viên A thì công ty bạn phải chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 BLLĐ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664