Untitled 2
Tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Tư vấn và soạn thảo hợp đồng EPC cho chủ đầu tư.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là chủ đầu tư dự án sản xuất nước sạch, hiện tại, chúng tôi cần SBLAW tư vấn và soạn thảo hợp đồng EPC, hợp đồng với nhà thầu bằng tiếng Anh và tiếng Việt?

Luật sư tư vấn: SBLAW có kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tiến hành các công việc về tư vấn và soạn thảo hợp đồng EPC cho chủ đầu tư.

1.Các công việc của chúng tôi gồm:

– Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Nghiên cứu các tài liệu dự án do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

– Trao đổi về các yêu cầu đặc biệt của Khách hàng (nếu có);

– Dự thảo nội dung Hợp đồng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật bằng tiếng Anh và tiếng Việt;

– Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

– Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không 15 giờ) để có bản dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ; Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

– Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh Hợp đồng xây dựng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

– Chúng tôi dự liệu thời gian tiến hành rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình là 04 ngày làm việc.

– Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng (15 giờ làm việc).

2. PHÍ DỊCH VỤ

2.1 Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 ở trên như sau:

– Dự thảo Hợp đồng tổng thầu: 50,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam Đồng);

– Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu SB Law hỗ trợ điều chỉnh, sửa đổi nội dung dự thảo hợp đồng và thời gian hỗ trợ thêm vượt quá 15 giờ làm việc, thời gian làm việc phát sinh thêm sẽ được tính phí bổ sung. Phí bổ sung sẽ được tính trên cơ sở mức phí Luật sư tính theo giờ là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu Việt Nam Đồng)/01 giờ làm việc thực tế của Luật sư;

– Đối với các Hợp đồng khác, SB Law sẽ có báo giá cụ thể sau khi nắm rõ các yêu cầu của Khách hàng.

2.2 Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 65% tổng phí dịch vụ.

– 35% tổng phí dịch vụ còn lại, Quý Khách hàng sẽ thanh toán trong 03 ngày làm việc sau khi SBLaw gửi Bản dự thảo hợp đồng lần 1.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664