Untitled 2

Tư vấn về bồi thường thiệt hại trong dân sự

Câu hỏi: Công ty mình có mua nguyên vật liệu dùng để sản xuất, nhưng nhà cung cấp không cung cấp đúng tiêu chuẩn theo quy định dẫn đến sản phẩm ra bị lỗi và tổn thất cho công ty mình.

Mình muốn hỏi theo luật Việt Nam quy định thì trong trường hợp này nhà cung cấp sẽ phải đền bù cho công ty mình như thế nào? Mức đền bù tối đa là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc bồi thường thiệt hại được quy định trong Bộ Luật dân sự 2015 đã có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017. Theo đó việc quy định về Bồi Thường Thiệt Hại có thể được chia thành 2 trường hợp như sau:

  1. Trách nhiệm Bồi Thường thiệt Hại Theo Hợp đồng:

Nếu các bên có thoả thuận trong hợp đồng quy định về việc vi phạm hợp đồng thì bị xử lý như thế nào cũng như quy định về việc bồi thường thiệt hại như thế nào thì công ty bạn có thể tham khảo Quy định sau đây căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2015:

Điều 351. Khoản 1. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ quy định:

Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. 

Điều 360: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

  1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng:

Trường hợp trong hợp đồng giữa công ty bạn và nhà cung cấp không quy định về các nội dung bồi thường thiệt hại cụ thể, trên thực tế xảy ra trường hợp như của Công ty bạn thì Bộ luật dân sự cũng có quy định về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể như sau:

Điều 584: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Điều 585: Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:

  1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường 1 lần hoặc nhiều lần. 

Như vậy trong trường hợp này, để yêu cầu bồi thường thiệt hại, Công ty bạn cần chứng minh:

– Có thiệt hại thực tế xảy ra cho Công ty bạn. Thiệt hại này phải là kết quả của việc sai phạm do họ cung cấp hàng không đúng tiêu chuẩn của công ty bạn.

– Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật: Đây là điểm rất quan trọng quy kết trách nhiệm cho nhà cung cấp đã làm sai (theo hợp đồng nếu có thoả thuận trong hợp đồng) và

– Thiệt hại thực tế của công ty bạn nguyên nhân chính là do sai phạm của nhà cung cấp.

Về mức bồi thường thiệt hại: Như giải thích ở trên, bên vi phạm phải bồi thường Toàn bộ thiệt hại do họ gây ra, công ty bạn cần chứng minh bằng con số cụ thể về sự thiệt hại trong trường hợp này. Bồi thường có thể bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thoả thuận của các bên. Trường hợp không có thoả thuận trong hợp đồng thì hiện tại các bên cũng có thể thoả thuận về mức bồi thường ở giai đoạn hiện tại. Nếu không thoả thuận được hoặc mức bồi thường không thoả đáng và phù hợp thì bên bị thiệt hại có quyền yê cầu Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664