Untitled 2

Tư vấn về các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Câu hỏi:

Hiện nay, tôi có đang làm việc tại 1 Ban Quản lý Dự án từ năm 2015 đến nay, kí hợp đồng lao động trong giai đoạn chuẩn bị Dự án. Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, BQLDA đã tổ chức đấu thầu một số gói thầu tuyển chọn tư vấn cá nhân. Tôi muốn tham gia dự thầu các gói thầu tư vấn cá nhân đó thì có thuộc các hành vi cấm trong Luật đấu thầu không? (một trong số các vị trí cá nhân trùng hợp với vị trí hợp đồng lao động của tôi hiện nay). Nếu có, thì có cách nào khác để tôi được lựa chọn là tư vấn cá nhân thông qua đấu thầu không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn về các hành vi bị cấm trong đấu thầu, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

“6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu, nhà đầu tư đối với gói thầu, dự án do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

c) Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với cùng một gói thầu, dự án; …”.

Trong trường hợp của bạn, nếu bạn đang nắm giữ một vị trí trong ban quản lý dự án mà bạn lại muốn tham gia dự thầu với tư cách cá nhân do chính ban quản lý của bạn tổ chức thì đây là hành vi bị cấm trong đấu thầu do vi phạm nguyên tắc công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Nếu bạn muốn dự thầu gói thầu tư vấn thì bạn cần tham gia dự thầu với một gói thầu khác tương tự nhưng không do ban quản lý của bạn tổ chức mà một tổ chức khác có nhu cầu thực hiện.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu-internet

Các phương thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

Câu hỏi: Công ty tôi đang tiến hành tham dự thầu một dự án. Tôi …

Chat Zalo: 0904340664