Untitled 2

Tư vấn về trường hợp chuyển người lao động sang làm công việc khác

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Hiện nay, tôi đang làm pháp chế, đã ký hợp đồng không thời hạn cho một doanh nghiệp. Do một số lý do họ đang tìm cách ép tôi nghỉ. Họ đã thỏa thuận bồi thường nhưng mức bồi thường quá thấp nên tôi không đồng ý. Họ đang điều chuyển tôi sang một công việc khác chuyên môn với lý do là “do nhu cầu sản xuất kinh doanh”. Xin hỏi: Việc họ chuyển tôi sang một công việc khác như vậy có hợp lý không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về vấn đề chuyển người lao động sang làm công việc khác, Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định:

“1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định”.

Theo đó, NSDLĐ được quyền chuyển NLĐ sang làm công việc khác. Nhưng việc chuyển phải tuân thủ:

-Lý do chuyển NLĐ sang làm công việc khác:

+ Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

+Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước;

+ Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

-Thời gian chuyển:

+ Không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm;

+ Trên 60 ngày phải được sự đồng ý của NLĐ.

-Mức lương khi chuyển NLĐ sang làm công việc khác:

+ Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

+ Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664