Untitled 2

Tư vấn về việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Câu hỏi:

Theo khoản a, mục 1 điều 38 Luật lao động thì Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Người lao động nếu “Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động”. Hiện tại, có văn bản nào quy định cụ thể việc “thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động” không?

  • Nếu có: Quý công ty vui lòng gửi giúp mình văn bản quy định.
  • Nếu chưa: Thì Công ty sẽ phải ban hành quy định về việc nêu trên. Và khi Công ty ban hành quy định thì sẽ quy định tại văn bản nào cho đúng luật: Thỏa ước lao động tập thể? Nội quy Công ty? Hay thông qua Hợp đồng lao động? Và nếu quy định tại Hợp đồng lao động (thời điểm hiện tại sẽ có các HĐLĐ cũ và mới) thì Công ty có thể ban hành dưới hình thức nào cho cho đúng luật? Có thể lập phụ lục HĐLĐ về để CBNV ký không? Hoặc hình thức khác (nếu có)?

Luật sư tư vấn:

Về các câu hỏi của bạn liên quan đến việc Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo điểm (a) Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012, dưới đây là ý kiến trả lời của SB Law để bạn tham khảo:

Điểm (a), Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định rằng Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với Người lao động nếu “Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động”.

Điều khoản nêu trên được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động như sau:

1. Người sử dụng lao động phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ do người sử dụng lao động ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Theo đó, Công ty bạn sẽ phải ban hành một quy chế quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Người lao động trong Công ty để làm căn cứ khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động. Hoặc là, Công ty cũng có thể quy định nội dung nêu trên vào trong Nội quy lao động của Công ty.

Xin lưu ý là Quy chế đánh giá đó hoặc Nội quy lao động (có bao hàm quy định nêu trên) chỉ được ban hành sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (Công đoàn của Công ty).

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664