Untitled 2

Tuồn đề thi Trung học phổ thông ra ngoài sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã tư vấn về hành vi tuồn đề thi ra ngoài trong Chương trình Hiểu Đúng – Làm Đúng. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống: Chị Thu là một giáo viên, vì lòng tham nên chị Thu đã tìm cách tuồn đề thi Toán vào lớp 10 ra ngoài, sự việc bị phát hiện, chị Thu đã tìm đến luật sư xin tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có hành vi tuồn đề thi vào lớp 10 ra ngoài. Chị đã vi phạm quy chế thi và các quy định của pháp luật trong việc bảo mật đề thi.

Điều 48 Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT quy định về quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có quy định rõ về mức xử lý cán bộ tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan khác vi phạm quy chế thi:

Điều 48. Xử lý cán bộ tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan khác vi phạm quy chế thi

1. Người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

a) Khiển trách đối với những người vi phạm lần đầu các hành vi dưới mức quy định tại các điểm b, c, d khoản này trong khi thi hành nhiệm vụ.

………………………………

d) Buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:

– Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi;

– Làm lộ đề thi, mua, bán đề thi; …”.

Theo đó, hành vi đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi sẽ bị buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 11/2017/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo gồm các tin, tài liệu trong phạm vi sau:

Phương án sắp xếp thí sinh trong phòng thi, mã số phách bài thi và các tài liệu liên quan đến kì thi tuyển sinh PTTH, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố”.

Như vậy theo quy định của pháp luật thì đề thi tuyển sinh PTTH chưa công bố là tài liệu mật, là bí mật quốc gia. Người nào cố ý làm lộ bí mật quốc gia thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể là Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Điều 337. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Như vậy, nếu trong kỳ thi phổ thông trung học quốc gia mà phát hiện có người cố ý làm lộ đề thi, đồng thời người đó lại là giám thị của kỳ thi đó thì người này sẽ bị xử lý theo Khoản 2 Điều 337 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề trong một thời gian nhất định sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664