Untitled 2

Ưu đãi thuế với công ty phần mềm

Câu hỏi: Tôi nghe nói các công ty phần mềm được miễn thuế trong 3 năm, điều này có chính xác không?
Trả lời: Doanh nghiệp phần mềm được nhà nước ưu đãi thuế, theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phần mềm được ưu đãi như sau:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được miễn trong 4 năm kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế.
– Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tới 50% trong 9 năm sau giai đoạn miễn thuế.
– Áp thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm tiếp theo.
Nói chung, doanh nghiệp phần mềm được hưởng ưu đãi lớn, tuy nhiên, lĩnh vực phân phối và nhập khẩu phần mềm thì không được ưu đãi.

Chỉ có doanh nghiệp sản xuất phần mềm mới được ưu đãi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664