Untitled 2
con dau doanh nghiep

Tư vấn Vấn đề liên quan đến con dấu doanh nghiệp

Luật sư có thể làm rõ cho chúng tôi biết về tạo con dấu riêng của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014.

Luật sư trả lời: Con dấu là một công cụ thể hiện quyền lực của doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nhân danh doanh nghiệp thể hiện ý chí của chủ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo tính hợp lệ về hình thức và nội dung của con dấu. Luật doanh nghiệp quy định như  sau:

I .Con dấu của doanh nghiệp.

1 .Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a )Tên doanh nghiệp;

b )Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý sử dụng và lưu trữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4 .Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định  của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5 .Chính phủ quy định chi tiết về Điều này .

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664