Untitled 2
Sở hữu trí tuệ

Về quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là: quyền của tổ chức, cá nhân đối với TSTT, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

 a, Quyền tác giả: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do minh sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả đối với tác phẩm được quy định (tại điều 18 và 19,  20) của Luật này bao gồm có quyền nhân thân và quyền tài sản.

 Quyền nhân thân: bao gồm những quyền sau:

Đặt tên cho tác phẩm

Đứng tên bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

Bảo vệ sự toàn ven của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản:

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

A, làm tác phẩm phái sinh

B, biểu diễn tác phẩm trước công chúng

C, sao chép tác phẩm

D, phân phối, nhập khẩu bản sao hoặc bản gốc của tác phẩm

Đ, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

E, khi cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính

 Các quyền quy định tại khoản 1 điều 20 do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của luật này.

 Tổ chức, các nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ cá quyền quy định tại khoản này và khoản 3 điều 19 của luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

 b. Quyền sở hữu công nghiệp: : là quyền của tổ chức cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu,  tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

 c. Quyền đối với giống cây trồng: trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664