Untitled 2
sử dụng rộng rãi nhãn hiệu

Về việc sử dụng rộng rãi nhãn hiệu

Doanh nghiệp hỏi: Theo thực tiễn áp dụng, như thế nào được coi là một nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi?

Luật sư trả lời: Hiện tại, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không có quy định cụ thể thế nào là một nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cũng như tiêu chí/điều kiện để một nhãn hiệu được coi là đã sử dụng và thừa nhận rộng rãi như được quy định trong Điều 74.2.g của Luật sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, trên thực tế, để được coi là nhãn hiệu sử dụng và thừa nhận rộng rãi, Bên phản đối cần phải cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh các tiêu chí sau đây:

– Tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

– Số lượng các quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu;

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu tại Việt Nam;

– Doanh thu/lợi nhuận có được từ việc sử dụng nhãn hiệu;

– Số lượng các quốc gia đã thừa nhận nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng;

– Chi phí quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu.

Khi chủ đơn cần chứng minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, cần tập hợp tài liệu như trên để chứng minh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664