Untitled 2

Video: Luật doanh nghiệp và luật Đầu tư 2014 sau 1 tháng triển khai

Mời Quý vị đón xem video sau:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sổ hộ khẩu

Đề xuất vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không khai báo sẽ bị xoá tên trong hộ khẩu: Có hợp lý?

Bộ Công an đề xuất, nếu ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên …

Chat Zalo: 0904340664