Video: Phân biệt giữa Nhãn hiệu và tên thương mại

0
252

Mời Quý vị khán giả xem nội dung bài trả lời phỏng vấn về việc phân biệt giữa Nhãn hiệu và tên thương mại của chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ công ty SBLAW.

Nhãn hiệu và tên thương mại là 2 đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, tuy nhiên, việc phân biệt giữa 2 đối tượng này đôi khi rất khó khăn, vì vậy, qua nội dung bài phóng vấn, quý khán giả sẽ hiểu rõ thêm về 2 đối tượng này.

Mời Quý vị xem nội dung chương trình tại đây: