Video: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

0
290
chungnhandautu

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có buổi trả lời phỏng vấn về vấn đề thành lập công ty có vốn đầu nước ngoài theo quy định của luật đầu tư hiện nay.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cũng đề cập tới những khó khăn, bất cập về quy trình, thủ tục thẩm tra dự án đầu tư và thủ tục đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, luật sư Hà cũng đề cập tới vấn đề cấp phép không đúng thời hạn theo quy định của luật đầu tư, kéo dài thời gian cấp phép, gây khó khăn cho nhà đầu tư.

Vấn đề thiếu văn bản hướng dẫn quy trình cấp phép cũng là một vấn đề khó khăn đối với nhà đàu tư.

Mời quý vị xem nội dung chương trình: