Untitled 2

Video: Thay đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Trong chương trình luật sư doanh nghiệp Kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trả lời cộng động doanh nghiệp về vấn đề cấp Giáy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư mới cũng như việc ghi biên bản phiên họp bằng hình thức điện tử.

Mời Quý vị xem nội dung trả lời của luật sư tại đây:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664