Untitled 2

Việt Nam hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh cá cược

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ – CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế; như vậy kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 khi Nghị định này có hiệu lực, việc đặt cược đua ngựa, đua chó và đóng đá quốc tế sẽ chính thức được hợp pháp hóa. Một số nội dung chính đáng chú ý được nêu tại Nghị định này bao gồm:

  1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.

  1. Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

Về cơ bản, dù đã được cho phép tuy nhiên Chính phủ vẫn quy định hoạt động kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không khuyến khích phát triển. Ngoài ra, đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng là Việt Nam đồng.

  1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

– Kinh doanh khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

– Kinh doanh không đúng với nội dung được cơ quan quản lý cấp phép kinh doanh.

– Tổ chức kinh doanh và tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ngoài quy định tại Nghị định này dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.

– Cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

– Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

– Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp hoặc trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Tham gia đặt cược khi không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược.

– Cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược; mượn, sử dụng thông tin của mình để đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược.

– Tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược.

– Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

– Để các cá nhân thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược tham gia đặt cược với bất kỳ hình thức, lý do nào.

– Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để tổ chức hoạt động đặt cược trái với quy định tại Nghị định này.

– Cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền.

– Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền.

– Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.

– Gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược.

  1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh cá cược

Nghị định 06/2017 đã quy định vốn đầu tư của các doanh nghiệp tối thiểu phải là 1000 tỷ đồng đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và tối thiểu là 300 tỷ đồng đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó.

Ngoài ra, đối với hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thì hiện nay Chính phủ cho phép 01 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm trong thời gian là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau thời gian thí điểm, tùy thuộc vào các tổng kết, đánh giá mà Chính phủ sẽ quyết định tiếp tục hoặc chấm dứt việc thí điểm. Theo Nghị định này, doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng số vốn điều lệ tối thiểu là 1000 tỷ đồng.

  1. Điều kiện của người tham gia cá cược

– Điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự: Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

  1. Mức tham gia đặt cược

– Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

– Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi

Trong bài “Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi” đăng trên …

Chat Zalo: 0904340664