Untitled 2

Vợ có được hưởng di sản thừa kế khi chồng không chia di sản cho vợ trong di chúc?

Câu hỏi: Tôi là Nguyệt. Chồng tôi mới mất cách đây không lâu có để lại di chúc. Nhưng trong nội dung di chúc thì tôi không được hưởng di sản thừa kế của chồng tôi. Xin hỏi, nếu trong di chúc tôi không được hưởng di sản thì tôi có được hưởng gì khác theo pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động ……”

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật mặc dù trong di chúc bạn không được chồng  bạn chia di sản thừa kế.

Ví dụ: Di sản thừa kế của chồng bạn là 1 tỷ đồng. Những người thừa kế theo pháp luật tính ở hàng thứ nhất (bao gồm cả bạn) là có 4 người.

1 suất của người thừa kế theo pháp luật là 1 tỷ : 4 = 250 triệu đồng

 2/3 của 1 suất thừa kế theo pháp luật là: 2/3 x  250 triệu = 166.66 (triệu đồng).

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664