Untitled 2
Với mọi doanh nghiệp khi thành lập cần có vốn điều lệ-internet

Với mọi doanh nghiệp khi thành lập cần có vốn điều lệ

Câu hỏi: Sau khi đi làm nước ngoài về, tôi có tích cóp được một khoản vốn và có dự định thành lập doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu chè. Xin hỏi tôi có cần vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vu tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  1. Tên doanh nghiệp.
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
  3. Ngành, nghề kinh doanh.
  4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
  5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
  6. Thông tin đăng ký thuế.
  7. Số lượng lao động.
  8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.
  9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.”

Theo đó, vốn điều lệ là một trong những nội dung cần có và cần đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, luật quy định chỉ cần đăng ký “vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân”, không cần có vốn điều lệ.

Như vậy, nếu bạn thành lập doanh nghiệp tư nhân, bạn chỉ cần đăng ký vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp; đối với thành lập loại hình doanh nghiệp khác không phải doanh nghiệp tư nhân, bạn cần đăng ký vốn điều lệ khi nộp giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664