Untitled 2
Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ có phải chia cổ tức không-internet

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ có phải chia cổ tức không

Câu hỏi: Hiện nay tôi có đang sở hữu cổ phần tại một công ty nội thất và cổ tức công ty chia theo quý. Xin hỏi, nếu công ty làm ăn thua lỗ, tôi có được hưởng cổ tức không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vu tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp này, để xác định bạn có được nhận cổ tức khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hay không cần dưa vào loại cổ phần mà bạn đang sở hữu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014 về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức:

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Theo đó, nếu số cổ phần bạn đang sở hữu là cổ phần ưu đãi cổ tức, bạn có quyền được nhận cổ tức cố định ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty kể cả khi công ty đang làm ăn thua lỗ.

Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu loại cổ phần phổ thông, bạn chỉ có quyền “nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông” theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp về quyền của cổ đông phổ thông. Như vậy, rất có thể bạn sẽ không được nhận cổ tức khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664