Untitled 2
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư-internet

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân và có dự định sẽ liên doanh với công ty nước ngoài thành lập một doanh nghiệp mới. Tôi muốn hỏi, nếu tôi cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì tôi xin cấp ở cơ quan nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 38 Luật Đầu tư 2014 có quy định về nơi có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư, như sau:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

  1. a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  2. b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Vì vậy, bạn hãy căn cứ theo địa bàn thực hiện dự án đầu tư của mình để xác định nơi có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664