Luật sư Nguyễn Thanh Hà phân tích về vấn đề này trong bản tin tài chính kinh doanh VTV1

Mời quý vị xem video tại đây: