Untitled 2

Xác lập hợp đồng mua nhà khi một trong các chủ sở hữu đã chết

Câu hỏi: Tôi có mua một căn nhà thuộc sở hữu của hai vợ chồng. Tuy vậy người chồng đã mất, ba người con ủy quyền cho mẹ được bán căn nhà. Vậy việc tôi mua căn nhà đó và xác lập hợp đồng với chỉ người vợ liệu có hợp pháp hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 quy định về điều kiện để nhà ở tham gia giao dịch như sau:

“1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.

Theo đó, trước tiên bạn cần kiểm tra xem căn nhà bạn mua có đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hay không.

Ngoài ra, do căn nhà này thuộc sở hữu của hai vợ chồng kia, sau khi người chồng mất, phần nhà người chồng sở hữu được xem là di sản thừa kế và được chia cho ba người con. Do vậy người vợ và ba người con này trở thành đồng sở hữu của căn nhà. Điều 126 Luật Nhà ở 2014 quy định về mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung như sau:

“1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Trong trường hợp của bạn, bai người con này đã ủy quyền cho mẹ việc bán nhà cho bạn nên việc bạn xác lập hợp đồng mua bán nhà ở với chỉ người vợ là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

Tóm lại, việc bạn giao kết hợp đồng mua nhà với chỉ người vợ là hợp pháp nếu như căn nhà đó đáp ứng các điều kiện luật định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664