Untitled 2

Xin tư vấn về việc xử lí vi phạm bản quyền

Câu hỏi: Chào luật sư bản quyền SBLAW.

Tôi đang có ý định viết 1 phần mềm học tiếng anh tuy nhiên cần sưu tầm  rất nhiều dữ liệu từ một vài sách khác nhau ( dạng câu hỏi và bài test).
Vậy tôi cần phải làm thế nào để tránh việc vi phạm bản quyền đấy?

Trả lời: Dựa trên trình bày của anh, chúng tôi hiểu rằng hiện tại anh đang có ý định viết phần mềm học tiếng Anh có nội dung là các câu hỏi và bài test được sao chép lại từ các nguồn sách khác nhau.Như vậy, có thể thấy mặc dù các nội dung này không phải do anh sáng tạo nên, tuy nhiên việc tuyển chọn, lựa chọn và sắp sếp các nội dung và sắp xếp theo một ý đồ nhất định chính là kết quả của hoạt động sáng tạo và do đó sự sáng tạo này vẫn được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối với các nội dung được sao chép, xin anh lưu ý như sau:

Theo đó, điều 22 Luật sở hữu trí tuệ quy định:

“Điều 22. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó

Bên cạnh đó, khoản 8 điều 4 và khoản 2 điều 14 Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Như vậy, với việc pháp luật quy định quyền làm tác phẩm phái sinh cho chủ sở hữu quyền tài sản của tác phẩm[1], anh chỉ có thể sử dụng các câu hỏi và bài test cho phần mềm của mình nếu như nhận được sự chấp thuận và cho phép sử dụng của chủ sở hữu quyền tài sản đó.

Việc sao chép mà không xin phép sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi hi vọng rằng tư vấn trên có thể hữu ích cho anh. Trong trường hợp cần trao đổi thêm, xin anh vui lòng liên hệ lại để được hỗ trợ.

[1] Điều 20. Quyền tài sản

  1. Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:
  2. a) Làm tác phẩm phái sinh;

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664