Untitled 2

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quyền tác giả

 

Doanh nghiệp hỏi: Khi một doanh nghiệp hoặc một cá nhân có hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì mức xử phạt vi phạm hành chính là như thế nào?

 

Luật sư trả lời: Để có thể áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính, quý doanh nghiệp cần nêu rõ hành vi vi phạm là hành vi gì, ví dụ như hành vi sao chép, phát tán các tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu tác phẩm hoặc tác giả.

Tuy nhiên, để Quý doanh nghiệp hiểu them về lĩnh vực này, SBLAW giới thiệu một số quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực này.

Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan quy định khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất: Phù hợp với quy định trong Luật xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định quy định mức xử phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Thứ hai: Nghị định có quy định khung phạt tiền tại Chương II thì khung phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Đối với cùng một hành vi vi phạm, khung phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần khung phạt tiền đối với cá nhân.

Thứ ba: Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Thư tư: Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn có thể bị áp dụng mộthoặc các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

– Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn.

– Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

– Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường in-tơ-nét và kỹ thuật số.

– Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664