Untitled 2
Tư vấn soạn thảo hợp đồng quốc tế

Yêu cầu tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế

Câu hỏi: Công ty chúng tôi hiện đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng với đối tác Pháp cho hợp đồng mua con giống (dê) vào Tháng hai 2017, với giá trị hợp đồng là EUR 1 800 000, cũng như đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hai hợp đồng mua con giống từ Pháp trong Tháng Chín và Tháng Mười Hai 2017 với giá trị mỗi hợp đồng khoảng EUR 1 900 000.

Do chưa có kinh nghiệm nhiều trong các thương vụ quốc tế, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn mà SBLAW có thể cung cấp.

Mong nhận được hồi âm từ SBLAW,

Trả lời: Chúng tôi đề cập đến nội dung thư điện tử gửi SB Law, theo đó, chúng tôi được yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến việc tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán con giống dê với đối tác nước ngoài cho Công ty (Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình bản tư vấn pháp lý như sau:

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

  • Rà soát lại các hợp đồng và hồ sơ liên quan để phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý và lưu ý những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý Khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng;
  • Soạn thảo hợp đồng và tư vấn với Quý Khách hàng về các phương án đàm phán, xử lý các nội dung Quý Khách hàng cần đàm phán trong Hợp đồng;
  • Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách hàng trực tiếp đàm phán Hợp đồng với đối tác (nếu có yêu cầu)

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

a. Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu.

Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi và Đại diện của Quý khách hàng.

Sau khi kết thúc giai đoạn Tư vấn chung, SB Law có thể đệ trình lên Quý Khách hàng Bản ý kiến tư vấn pháp luật phân tích rõ các khía cạnh pháp lý cần thiết mà Quý Khách hàng cần lưu tâm. Chúng tôi dự kiến thời gian để thực hiện công việc này là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu của Quý Khách hàng.

Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Quản lý dự án của Quý Khách hàng.

b. Soạn thảo hợp đồng: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ soạn thảo Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi dự liệu thời gian soạn thảo Hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng c. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng: Tùy theo diễn biến thực tế của quá trình đàm phán.

III. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục ở trên như sau:

– Chi phí soạn thảo hợp đồng và tư vấn cho Quý Khách hàng phương án đàm phán, xử lý các nội dung trong Hợp đồng: 25,000,000VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu Việt Nam Đồng).

– Phí dịch vụ hỗ trợ đàm phán, chuẩn bị gửi thư cho đối tác, rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng theo ý kiến của đối tác kể từ lần thứ 3 trở lên sau bản dự thảo lần thứ nhất được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của Luật sư chúng tôi theo yêu cầu của Quý Khách hàng, tương ứng với 3,400,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế.

Hàng tuần, SB Law sẽ gửi báo cáo chi tiết nội dung thực hiện công việc và chi phí thực tế phát sinh. Chi phí tư vấn phát sinh sẽ đến hạn thanh toán trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán của SB Law.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Chat Zalo: 0904340664