Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Văn bản pháp luật / Nghị định mới thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm
hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định mới thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định 45/2007/NĐ-CP).

Nghị định này bao gồm 3 chương và 47 điều, có hiệu lực thi hành 15 tháng 02 năm 2012.

Để download Nghị định số 123/2011/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Tin nổi bật

Điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật-sblaw

Điều kiện sử dụng người dưới 13 tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày 15/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số …

Chat Zalo: 0904340664