Home / Tag Archives: hàng hóa

Tag Archives: hàng hóa

Điều kiện cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Mô hình mạng lưới bán hàng đa cấp

Nghị định 42/2014 NĐ-CP của Chính Phủ  về hoạt động bán hàng đa cấp được ban hành ngày 14/5/2014 và có hiệu lực ngày 1/07/2014. Theo Điều 7 Chương 2 của Nghị Định thì điều kiện để một tổ chức,doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp như sau: Thứ nhất là doanh nghiệp được thành lập …

Đọc thêm

Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Nội dung giám định Giám định bao gồm một hoặc một số …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh 1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ quá cảnh có các quyền sau đây: a) Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa tại cửa khẩu nhập theo thời gian đã thỏa thuận; b) Yêu cầu bên cung ứng …

Đọc thêm

Hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Hoạt động quá cảnh hàng hóa.

Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh. Quyền quá cảnh …

Đọc thêm

Đấu giá hàng hóa.

Đấu giá hàng hóa.

1. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất. 2. Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây: a) Phương thức …

Đọc thêm

Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.

Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. Bên nhận uỷ thác Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là …

Đọc thêm

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Luật thương mại quy định về trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau: Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Quyền …

Đọc thêm

Kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài

4

Ngày 24/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài, trong đó đáng chú ý là quy định về các trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài. …

Đọc thêm

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Hàng hoá, dịch vụ dùng để …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664