Untitled 2
Các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Theo thông tư số 79/2009/TT-BTC hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại bao gồm các loại sau:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình chuyển khẩu.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh theo loại hình xuất nhập khẩu biên giới.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích thương mại của tổ chức nhưng không phải là thương nhân.
 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các do các doanh nghiệp chế xuất.
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho bảo thuế.
 • Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội trợ triển lãm.
 • Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ thi công công trình, phục vụ các dự án đầu tư, là tài sản đi thuê, cho thuê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giá trị hải quan

Quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 39/2015/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành quy định về giá trị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664