Untitled 2
Căn cứ xác nhận thông quan hàng hóa

Căn cứ xác nhận thông quan hàng hóa

Thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện được xuất cảnh, nhập cảnh. Căn cứ để cơ quan hải quan xác nhận việc thông quan hàng hóa bao gồm:

  • Khai báo của người khai hải quan hoặc kết luận của cơ quan kiểm tra nhà nước, tổ chức giám định đối với hàng hóa miễn kiểm tra thực tế.
  • Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế.
  • Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa của tổ chức giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.
  • Kết quả giám định đối với hàng hóa có yêu cầu giám định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

(Q&A) Tem nhãn dán trên mỹ phẩm nhập khẩu

Q: Công ty chúng tôi có nhập khẩu dòng mỹ phẩm của Nhật vào Việt …

Chat Zalo: 0904340664