Untitled 2
Địa điểm làm thủ tục hải quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi thực hiện các công việc về thủ tục hải quan. Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 17 Luật Hải quan năm 2005 và Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP. Theo đó, địa điểm làm thủ tục hải quan bao gồm:

  • Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu: được thành lập tại các bến cảng quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế, cửa khẩu biên giới đường bộ.
  • Trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.
  • Trụ sở Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giá trị hải quan

Quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư số 39/2015/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành quy định về giá trị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664